Regler & policies

 

 

 

Samtycke insamlande av personuppgifter

När du fyller i ditt namn eller din mailadress i något av formulären på Nöjeståget AB får du också godkänna att Nöjeståget AB får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Behandling och syfte

När du ger ditt godkännande samtycker du till att Nöjeståget AB registrerar de personuppgifter som behövs för att Nöjeståget AB ska kunna kommunicera till dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för Nöjeståget AB verksamhet, t.ex. vid utskick av information eller dylikt.

 

Personuppgifter som behandlas av Nöjeståget AB

Uppgifter som registreras är namn, adress, mobilnummer, email samt företagsnamn.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du nojestaget@gmail.com.